مطالب توسط مصطفی توحیدی فر

اثرات متقابل نانو فنآوری و طراحی محصول در ایران

چکیده امروزه تمامی اقتصاد های جهان با بحران نوآوری مواجه هستند. نوآوری در نقطه ی تلاقی صنعت و فنآوری قرار دارد. توسعه ی فنآوریهای نوین در چشم انداز توسعه ی ایران دیده شده و سند چشم انداز بیست ساله ی ایران توسعه ی اقتصاد دانش بنیان را مورد توجه قرار داده است. توسعه ی فنآوریهای […]

نقش شرکتهای مشاور طراحی بر نظام تولید محصولات و خدمات در ایران

چکیده طبق گزارشات بانک جهانی افزایش تولید ناخالص ملی(GDP) با میزان سرمایه گذاری شرکت ها ی تولیدی در واحد های تحقیق و توسعه (R&D) رابطه ای مستقیم دارد. از سویی دیگر اولریش و اپینگر معتقدند بیش از 70% از هزینه های واحد های تحقیق و توسعه بطور مستقیم و غیر مستقیم بر دوش طراحان صنعتی […]

هنر دوست داشتن

تا به امروز فکر می کردم انسانها به واسطه ی ذات انسانی شان و فطرت فرامادی شان، دوست داشتن (محبت) را می فهمند. تصور می کردم آنچه که انسانها را از یکدیگر تفکیک می کند صرفا بکاربردن/بکارنبردن دوست داشتن باشد. ولی اشتباه می کردم. بعضی از آنها دوست داشتن را نمی فهمند. بعضی از آنها […]

شناسایی مناسبات طراحی و نیاز

اگر بپذیریم که استفاده از محصول کنشی هدفمند است بلافاصله این پرسش به ذهن می رسد که “هدف چیست؟”. پاسخ کلی  به این پرسش همین است که بگوییم هر محصولی جهت رفع نیازی از مصرف کننده کاربرد دارد. در حقیقت محصول ابزار رفع نیاز است. با این مقدمه می خواهیم ببینیم حقیقت استفاده از هر […]

بررسی روش شناسی تحقیقات طراحی

مقدمه به نظر می رسد جهت بررسی روشهای تحقیق در طراحی ابتدا باید تعریف مبسوطی از طراحی، تحقیقات و دامنه ی تاثیرات این دو  بر یکدیگر به دست آوریم. شاید بتوان گفت تعریف طراحی همواره از مباحث چالش بر انگیز درمیان نظریه پردازان این حوزه بوده است لیکن می توان نقاط مشترکی چند را در […]